æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
-
: 00mN1ck / 25 2008 / : ,
  -


21 : , --


--

:

--


ÆÆ
߻
Æ Æ-/-Æͻ
̨ : KYRY, DUG, RÆSTÆG
/ -
Æ
, , Æ E : /
Æ : -


: -
-


- ÆÆ


,

..
Æ - -

Æ - -
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
! , , ! , , , .
..
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
1. - . 1. . 1996.
2. - . 2. . 2000.
,
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
. , , /, , .
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
, . , , , .
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
- ææ - - , .
- ÆÆ
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
/. - , .
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
, , . , , , , .
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
- , , . - , : , , , , , .
-
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
/ - . , , - .
: -
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
, , , , , , , , . . . , !
Æ : -
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
æ - . - - æ (KAS-AR ). æ - æ (ARD-a-MON-GOAO ).
, , Æ E : /
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
- . - (/ ). - Æ-, .
Æ
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
, . , . , .
/ -
: 00mN1ck / 25 2008 / : »
-- ææ, (-), , , , : /. , , --, - .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 • KART-kært - , , [ .1, .587]. ..
 • REFERENCE OF ESTIMATES OF WORLD LINGUISTICS AND ARCHEOLOGY ON THE FIRST FIVE THOUSANDS OF YEARS FROM THE LAST 12 thousand years
 • GREAT RESEARCH - THREE RESULTS.
 • -2019 -
 • !
 •  
  2019 (2)
  2019 (7)
  2019 (3)
  2019 (13)
  2019 (5)
  2019 (8)
   

  æ

  æ

  ææ

   
   liex
   
    20062019 iratta.com
  @Mail.ru