æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 • KART-kært - , , [ .1, .587]. ..
 • REFERENCE OF ESTIMATES OF WORLD LINGUISTICS AND ARCHEOLOGY ON THE FIRST FIVE THOUSANDS OF YEARS FROM THE LAST 12 thousand years
 • GREAT RESEARCH - THREE RESULTS.
 • -2019 -
 • !
 •  
  2019 (2)
  2019 (7)
  2019 (3)
  2019 (13)
  2019 (5)
  2019 (8)
   

  æ

  æ

  ææ

   
   liex
   
    20062019 iratta.com
  @Mail.ru