æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
24. ƨ-- -- - -/
: 00mN1ck / 14 2007 / : --
ƨ-- -- - -/


-- /- //. - /, [-- < Pe-Taw-Kaw] , . æ--, - æ--- /æfsati/ - fyd . - / ææ // < Pe-Cæw-uÆn , æ /. / , . - - æ, /-- - -/.

-- : , , . -- 3-2 . .. , {, . 209-211}. , // / / / / : , . , < kacyapa < Kasa-Pa - . , - - . - .

- .

..

"-- "

,
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 • SEO : 4 Site Ok
 • : ?
 • -
 •  
  2021 (3)
  2021 (3)
  2020 (1)
  2020 (2)
  2020 (5)
  2020 (3)
   

  æ

  æ

  ææ

   
   liex
   
    20062021 iratta.com
  @Mail.ru