æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
ÆÆ
: 00mN1ck / 30 2008 / : æææ
ææ æ æ ææ. Ææ æ æææ ææ, æ æ ææ æ. æ æ ææ, ææ æ. æ ææ ææ æ -æ æ æ, æ æ æ. ææ, ææ ææ, æ æ ææ ææ, æ , . ææ æ ææ.

ææ ææ æ . æ æ æææ ææ ææ. ææ ææ, æ, ææ ææ ææ. ææ ææ æ æ ææ æ, ææ æ . , æ æ , ææ æ æ æ , ææ æ æ: , æ æ, æ. æ , æ ææ æ ææ ææ ææ. æææ , . ææ æ.

æ æ ææ æ ææ æ, æ æ æææ æ æææ, æ æ ææ æ æ.

æ ( ææ) æ , æ æ , æ æ ææ æ æ æ . æ - ææ, æ- æ , ææ , ææ æ- .

" ", "", 1991.
,
, , .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 • , -
 • 121- 21-
 • ,
 • , ,
 • PROPOSAL OF THE HISTORIAN OF ALAN RESOEVICH CHOCHIEV TO THE GOVERNMENT OF TURKEY, AND THE TURKISH UNIVERSITIES - READY TO INTRODUCE IN YOUR PROJECT UNIQUE CONCLUSIONS ABOUT CIVILIZATION Gebekli Tepe
 •  
  2019 (4)
  2019 (3)
  2019 (13)
  2019 (5)
  2019 (8)
  2019 (26)
   

  æ

  æ

  ææ

   
   liex
   
    20062019 iratta.com
  @Mail.ru