Главная > Музыка > сборник осетинских песен

сборник осетинских песен


21 апреля 2007. Разместил: 00mN1ck
1. А. Хадикова - Цай Мачызыта (2:01)
2. А. Хадикова - Дыууа уды (3:23)
3. А. Секинаева - Бинонты Масыт (3:36)
4. А. Секинаева - Хуанхаг Гуардта (2:17)
5. А. Секинаева - Синана (3:33)
6. Афсати - Арфайы Зараг (2:45)
7. Афсати - Кабардинка (3:12)
8. Алик Суанов - Рауай Ма (5:21)
9. Арсен Ама Казик Гобати - Хуанхар Лапрой Зар (2:04)
10. Баркад - Ма Уарзон Ир (3:03)
11. Цин - Судзга уарзт (3:25)
12. Дигора - Мади Зар (4:00)
13. Dj Alania - Honga (2:59)
14. Домбай - Иу Хуры Бын (2:23)
15. Фиййауы Зараг - Фиййауы Зараг (2:37)
16. Фсати - Зарина (1:52)
17. гр. Юг - Осетинка (3:49)
18. Х. Сабанти - Седзаргаси Зар (3:14)
19. Хахты Залта - Барбагбоны (3:02)
20. Хахты Залта - Чыдзаусавы Нартон Симд (2:30)
21. Хахты Залта - Цитийы Дон (3:36)
22. Хахты Залта - Хонга (2:15)
23. Хахты залта - Каддары (2:38)
24. Хахты залта - Нартон Симд (2:37)
25. Хахты Залта - Суадон (3:09)
26. Хахты Залта - Уалдзыгон Дидинаг (2:21)
27. Хурзарин - Чызджы Сагъас (3:41)
28. Хурзарин - Дон Дон - (ремикс) (3:55)
29. Хурзарин - Хонга (2:55)
30. Хурзарин - Ихджын да, ихджын суадон (3:59)
31. Хурзарин - Лаппуйы (2:39)
32. Хурзарин - Ма уарзон (2:36)
33. Ир-Ис - Бадын аз Терчы Бын (3:36)
34. Ир-Ис - Буламаргъ (3:55)
35. Ир-ис - Донсалаг (3:32)
36. Ир-Ис - Сабитан (3:36)
37. Ю. Байти - Кульчити Бариси Зар (8:43)
38. Ю. Байти - Уаскергийы Зар (3:23)
39. М. Доев - Фандаг (3:00)
40. О. Тайсаути - Лескен (3:01)
41. О. Тайсаути - Таходуа Ана (5:06)
42. Р. Абдулаев - Мады Хох (3:03)
44. Р. Гаджинов - Цыма та (4:24)
45. Р. Гаджинов - Туркаг (4:21)
46. Р. Илурова - Амонд (3:12)
47. Р. Илурова - Урс Хохы Масыг (2:46)
48. Р. Илурова, Ж. Габуева - Балцы Зараг (2:53)
49. Р. Кульчити - Задалеси Нана (4:57)
50. С. Лагкуев - Лаппуны Сагьаста (4:25)
51. С. Лагкуты - Балцоны зараг (2:59)
52. С. Лагкуты - Цоллойты валодийы хонга (3:15)
53. С. Собиев - Хазнидоаи Зар (2:47)
54. Скъинати Хуарта - Дау Агорун (2:40)
55. Скъинати Хуарта - Хуанхаг Изарта (3:28)
56. Сослани Андурта - Ниййераг Мада (4:09)
57. Сослани Андурта - Сау Расугъд (2:04)
58. Сослани Андурта - Сослани Андурта (2:40)
59. Суадон - Ма Ирыстон (3:30)
60. Туган Тугаев - Донхарис (3:24)
61. В. Евтых - Залина (2:26)
62. В. Хуриев - Фиййауы Зараг (4:16)
63. В. Кудухты - Бамбар ма (3:14)
64. В. Кудухты - Цассыг (4:22)
65. В. Кудухты - Гуыранбонма (4:04)
66. В. Кудухты - Мадай Зыназгъдар Най (3:38)
67. В. Кудухты - Мады зараг (3:43)
68. В. Кудухты - Мрыстон Ма зарда (3:45)
69. В. Кудухты - Зон Чызгай Зон (3:20)
70. В. Тайсаути - Толдзаа (4:25)
71. З. Медоева - Ма Хур (2:51)
72. Зараг - Балы тала (3:21)
73. Зараг - Ма Сафт Хуры Хай (2:53)
74. Ж. Габуева - Баузал Мыл (2:39)
75. Ж. Габуева - Симд (3:16)
Вернуться назад
Рейтинг@Mail.ru