æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
17. -Æ
: 00mN1ck / 29 2007 / : ææ æ
()

ææ æ ææ æ ææ.
ææ æ æ ææ,
-æ ææ æ æ ææ.
Æææ æ æ ææ ææ.
æ æ ææ æ æææ,
æ æ ææ ææ æææ æ,
æ æææ.
Ææ æ æ ææ ææ 'æ æ.
æ æ ææ ææ æ æææ.
æ æ ææ - -æ.
Ææ æ ææ ææ æ.
æ æ æ æ æ
.
Æ æ æææ
ææ æ æ ææ æ ' 'æ ææ.
æ ææ '. æ ææ æ æ æ.
æ æ ææ æ æ ' .
ææ, æ, -æ æ æ æ æ ææ.
æ æ ææ æ 'æ æ .
æ -æ æ æ ææ.
æ ææ æ:
ææ ææ , æ æ æ æ.
æ æ ææ æ .
æ æ æ, æ ææ æ æ ææ.
æ ææ æ ææ.
æ æ æææ æ æ,
æ æ æ æ ææ,
æ æ ææ.
æ æ æ æ æ.
ææ æ æ,
æ æ æ ææ æ æ æ æ æ.
, ææ , æ æ æ ææ,
æ ææ æ æ.
æ æ æ æ æ
, ææ æ ææ æ ææ æ ææ æ.
, ææ ææ æ ææ æ .
-æ ææ æ æ æ 'ææ ææ æ.

æ , 4 , 1933 , . æ .
- , 20, æ 70, . 1819.


Æ ÆĻ. . æ . 1961.

,
, , .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 • , -
 • 121- 21-
 • ,
 • , ,
 • PROPOSAL OF THE HISTORIAN OF ALAN RESOEVICH CHOCHIEV TO THE GOVERNMENT OF TURKEY, AND THE TURKISH UNIVERSITIES - READY TO INTRODUCE IN YOUR PROJECT UNIQUE CONCLUSIONS ABOUT CIVILIZATION Gebekli Tepe
 • GREAT RESEARCH - THREE RESULTS.
 •  
  2019 (5)
  2019 (3)
  2019 (13)
  2019 (5)
  2019 (8)
  2019 (26)
   

  æ

  æ

  ææ

   
   liex
   
    20062019 iratta.com
  @Mail.ru