æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
æ æææ
: 00mN1ck / 2 2009 / :
ææ æ æ æ æ æ. æ æ æ, æ , æ æ, æ ææ ææ æ. æ ææ :
- æ-, æ æ ææ .
æ . æææ , æ æ, . æ æ æ:
- (1) æ æ æ, ææ æ æ ?
- æ æ , - æ .
- æ æ(2) æ, ææ ææ ? æ æ .
- ææ , - æ .
- æ æ æ(3) , æ, - æ æ æ, - ææ æææ æ.
- æ æ ææ æ, - æ , - æ æ.
- (4) æ, - æ æ , - ææ ææ.
- æ æ æ ææ , - æ ææ æ, - ææ æææ ææ ææ.
- , - æ , - æ æ ææ æ æ.
- æ æ æ .
- æ, æ ææ æ?
æ æ æ æ:
- æ , æ , æ æ æ ææ æ æ ææ . æ æ ææ æ æ.
- æ?
æ æ æ ææ ææ æ æ, æ æ æ. æ æ æ:
- ææ æ æ , æ æææ ææ. æ æ.
. æ æ :
- , æ , æ æ ææ æ æ ææ . æ ææ æ æ.
- æ?
æ ææ . ææ æ, æ , æ æ ææ æ æ:
- , æ ææ æææ. Æ æ æ.
æ . æ æ æ æ ææ æ :
- æ , æ æ æ ææ æ æ ææ . æ ææ æ æ.
- æ?
Æ æ æ æ ææ , æ ææ ææ æ ææ æ . Æ æ æ:
- Æ æ æ, æ ææ æææ .
, ææ æ ææ æ . æ æ æ ææ æ:
- æ , æ ææ . æ ææ æ.
- æ?
Æ æ. ææ æ ææ , æ æ :
- Æ æ æ, ææ ææ ææ, æ æ ææ.
æ , , . æ ææ æ ææ :
- æ , æ æ æ ææ æ ææ ææ . æ æ ææ æ æ.
- æ?
- æ ææ, - ææ æ ææ , æ æ , æææ æ æ . ææ æ æ æ ææ æ:
- æ æ, æ æ ææ æ ææ æ , æ ææ æ æ æ . æ æ. æ æ æ, ææ æ, æ æ æ. Æ æ æ.
ææ , æ ææ æ:
- æ æææ , ææ æ æ , æ æ?
æ æ:
- ææ æ æ, æ æææ .
- , ææ æ ææ.
æ æ ææ æ:
- ææ æ æ ææ , æ æ ææ, æ.
ææ , - ææ æ , æ æ. æ:
- ææ æ .
ææ æ:
- ææ æ ææ , æ ææ, æ.
æ , æ æ ææ æ æ, æ:
- æ æ.
Æ ææ æ:
- ææ ææ æ ææ , æ æ ææ, æ.
Ææ æ , - æ ææ æ æ . æ:
- æ æ.
ææ ææ æ:
- ææ æ æ ææ , æ æ ææ, æ.
æ æ , æ ææ æ æ , ææ æ ææ æ:
- æ æ.
æ æ ææ æ:
- ææ , ææ æ æ æ , æ æ æ.
æ:
- ææ æ ææ æ æ. (. 70-73).

1 ææ æ, æ æ.

2 æ , .

3 ææ .

4 æ.


: . , 2008.

,
, , .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 
2022 (1)
2021 (2)
2021 (1)
2021 (1)
2021 (2)
2021 (1)
 

æ

æ

ææ

 
 
 
  20062022 iratta.com
@Mail.ru