Главная > Осетинские фамилии и личные имена > СЛОВАРЬ ОСЕТИНСКИХ ФАМИЛИЙ. Часть 1.

СЛОВАРЬ ОСЕТИНСКИХ ФАМИЛИЙ. Часть 1.


2 декабря 2007. Разместил: 00mN1ck
СЛОВАРЬ ОСЕТИНСКИХ ФАМИЛИЙ. Часть 1.

А

Абайтæ - Абаевы, Абашвили
Абациатæ, Абацитæ - Абациевы
Абæгатæ - Абагаевы
Абелатæ - Абеловы
Абетæ - Абеевы
Абиатæ - Æбийтæ - Абиевы
Абойтæ - Абоевы
Абысалтæ - Абисаловы
Агкатæ - Агкаевы, Акаевы
Агетæ - Агеевы
Аготæ - Агоевы
Агуыдзтæ - Агузовы
Агьнатæ - Агнаевы
Адæтæ - Адаевы
Адетæ - Адеевы
Адотæ - Адоевы
Адзитæ / Азитæ / Аджитæ - Адзиевы, Азиевы, Аджиевы
Адтутæ - Адтуевы
Адырхатæ - Адырхаевы
Ажатæ - Ажаевы
Азанитæ - Азаниевы
Азаутæ - Азаовы, Азовы
Азæмæттæ - Азаматовы
Азджеритæ - Азджериевы
Аджетæ - Аджеевы
Айдаболтæ - Айдаболовы
Айдаматтæ - Айдаматовы
Айдартæ - Айдаровы
Айлазтæ - Айлазовы
Айлартæ - Айларовы
Айсынтæ - Айсиновы
Айтегтæ - Айтеговы
Аккалтæ, Аккæлатæ - Аккаловы, Аккалаевы
Аккетæ - Аккеевы
Акъитæ / Ахъитæ – Акиевы
Акъуатæ / Акъатæ - Акоевы
Алæджыхъотæ - Аладжикоевы
Алæтæ - Алаевы
Алæгатæ - Алаговы
Алдахътæ - Алдаковы
Алиатæ - Алиевы, Алиаевы
Ализатæ - Ализовы, Алидзовы
Алибектæ - Алибековы
Алихантæ - Алихановы
Алмахситтæ - Алмахситовы
Алохтæ - Алоховы
Алхазтæ - Алхазовы
Алхъацатæ - Алкацевы
Алыккатæ - Аликовы
Алцæгьатæ - Алцаговы
Амилахуантæ - Амилахановы
Амирантæ - Амирановы
Амотæ - Амоевы
Амырхантæ - Амирхановы
Анатæ - Анаевы
Андиатæ - Андиевы
Андудтатæ - Андутовы
Андырэтæ - Андриевы
Ансаутæ - Ансаовы
Апатæ - Апаевы
Аппетæ - Аппеевы
Аппиатæ / Аппитæ - Аппиевы
Араптæ - Араповы
Арæнтæ - Арановы
Арбиатæ - Арбиевы
Ардасентæ - Ардасеновы
Ардитæ - Ардиевы
Арджинтæ - Ардзиновы
Аркъалтæ - Аркаловы
Аркъаутæ - Аркаевы
Аркъацтæ - Аркацевы
Арсæгатæ / Арсæгтæ – Арсаговы
Арсентæ - Арсеновы
Арцутантæ - Арцутаноеы
Арчилтæ - Арчиловы
Арысхантæ - Арисхановы, Арусхановы
Асатæ / Ашатæ - Асаевы,Асашвили, Ашаевы
Асесатæ - Асесовы
Асетæ - Асеевы
Аситæ - Асиевы
Аскертæ - Аскеровы
Асламурзатæ - Асламурзаевы
Аслантæ - Аслановы
Асланбектæ - Асланбековы
Аслæныхъатæ - Асланукоевы
Аспиатæ / Аспитæ - Аспиевы
Астантæ - Астановы
Астатæ - Астаевы
Атабитæ - Атабиевы
Атайтæ - Атаевы
Атаратæ - Атаровы
Атцегæ - Атцеевы
Аулохтæ - Авлоховы, Авлохашвили
Ахбердтæ - Ахбердовы
Ахболаттæ / Ахболæттæ - Ахболатовы, Ахполовы
Ахлæутæ - Ахлаовы
Ахохатæ / Ахохтæ - Ахоховы
Ацæмæзгæ - Ацамазовы
Аццетæ - Аццеевы

Æ
Æбатæ - Абаевы
Æбочитæ - Абочиевы
Æгайтæ - Агаевы
Æгкацатæ - Агкацевы
Æгъуызартæ - Агузаровы
Æгьуыэатæ - Агузовы
Æзнауртæ, Азнауртæ – Азнауровы
Æйдаттатæ - Айдатовы
Æкетæ - Акеевы
Æлбегатæ - Албеговы
Æлбегтæ - Албеговы
Æлбегонтæ - Албегоновы
Æлбортæ / Æлборатæ - Алборовы, Алборашвили, Арболишвили
Æлдаттатæ - Алдатовы
Æлдахътæ - Алдаковы
Æллытæ - Аллаевы
Æлхæстæ - Алхасовы
Æлцагъартæ - Алцагаровы
Æмбалтæ - Амбаловы
Æнгъæдатæ - Ангадаевы
Æндретæ - Андреевы
Æндыртæ - Андреевы
Æнзортæ - Анзоровы
Æпсаутæ - Апсаовы
Æрситæ / Æршитæ - Аршиевы
Æрсойтæ - Арсоевы, Арсошвили
Æрхъотæ - Архоевы
Æрцудтантæ - Арцутановы
Æрцыхъотæ - Арцикоевы, Арциковы, Арцикаевы
Æрчъеккатæ - Арчеговы, Арчековы
Æрчъынатæ - Арчиновы, Аркинаевы
Æссонтæ - Ассоновы
Æфсæнтæ - Афсаовы, Авсановы
Æфзургутæ - Авзураговы
Æфсæрæгтæ - Авсараговы
Æфцæгатæ - Афцаговы
Æфсаутæ - Афсаовы
Æхболаттæ - Ахболатовы
Æхсаратæ - Ахсаровы
Æхтæнæгатæ - Ахтанаговы
Æчетæ – Ачеевы

Б
Бабатæ / Бабиатæ - Бабаевы, Бабиаевы, Бабашвили
Бабиатæ / Бабитæ - Бабиевы
Бабилатæ - Бабиловы
Бабочитæ - Бабочиевы, Бабоциевы
Багатæ - Багаевы, Багашвили, Багаури
Багдантæ - Багдановы
Багултæ - Багуловы
Багъайтæ - Баговы
Багъæратæ - Баграевы
Бадалатæ - Бадаловы, Бадалоевы
Бадзиатæ / Бадзитæ, Баджиатæ - Бадзиевы, Баджиевы
Бадзоатæ / Бадзуатæ - Бадзоевы
Бадилатæ - Бадилаевы
Бадитæ - Бадиевы
Бадриатæ / Бадритæ - Бадриевы
Бады - Бадовы
Бадтиатæ - Бадтиевы
Базитæ - Базиевы
Базоатæ - Базоевы
Базыратæ / Базыртæ - Базыровы, Базровы
Байатæ / Байатæ - Баевы
Байзатæ - Байзовы
Баймæтæтæ / Баймæттæ - Байматовы, Баматовы
Байсонгъуртæ - Байсонгуровы, Байсангуровы
Байтугъантæ - Байтугановы
Байхъултæ - Байкуловы
Байцатæ - Байцаевы
Бакалтæ - Бакаловы
Бакартæ - Бакаровы
Бакотæ - Бакоевы, Баковы
Бакъæлатæ - Бакалаееы
Бакъултæ - Бакуловы
Балатæ / Баллатæ - Баллаевы
Баликъотæ - Баликоевы
Балитæ - Балиевы
Балхъартæ - Балкаровы
Балсæгтæ - Балсаговы
Баппатæ - Баппаевы
Барататæ - Баратовы, Баратаевы, Бараташвили
Барахътæ - Бараковы
Барæтæ - Бараевы
Барсатæ - Барсаевы
Барсæгатæ / Барсæгтæ - Барсаговы
Барцæгтæ - Барцаговы
Барыкъатæ - Барукаевы
Басатæ - Басаевы
Басалатæ - Басалаевы
Басилатæ / Басилтæ - Басилаевы, Басиловы
Баскатæ - Баскаевы
Баскуатæ - Баскоевы
Басылыхътæ - Басулуковы
Баситæ - Басиевы, Басишвили
Бататæ - Батаевы
Батæратæ / Батæртæ - Батаровы, Батыровы
Батиатæ - Батиевы, Батиашвили
Батотæ - Батоевы
Батыртæ - Батыровы
Батытæ - Батиевы
Бахъатæ - Бакаевы
Бациатæ / Бацитæ - Бациееы, Бачиевы
Баццатæ - Баццаевы
Бæдоатæ – Бадоевы
Бæгъиатæ - Багиаевы
Бæдзоатæ - Бадзоевы
Бæдиатæ - Бадиевы
Бæжегатæ - Бажеговы
Бæззатæ - Баззаевы, Баззашвили
Бæзитæ - Базиевы
Бæкъуылтæ - Бакулаевы, Бакуловы
Бæлæутæ - Балаовы
Бæлтионтæ - Балтионовы
Бæлогтæ - Балоаговы
Бæлотæ - Балоевы
Бæрæгьуынтæ - Барагуновы
Бæрæзгатæ - Баразговы
Бæройтæ - Бароевы, Бараевы
Бæслойтæ - Баспоевы
Бæтæгатæ - Батаговы
Бæтмантæ - Батмановы
Бæтъиатæ - Батиаевы, Батиевы
Бæцатæ - Бацоевы, Бацаевы
Бæцæзатæ - Бацазовы
Бæциатæ - Бациевы
Бæцойтæ - Бацоевы
Бдайцайтæ - Бдайцаевы
Бдартæ - Бидаровы,Бидаришвили
Бдататæ - Бдатаевы
Бгьиатæ - Бгиевы
Бзыккатæ - Бзиковы
Бебилтæ - Бебиловы
Бегатæ - Бегаевы
Бегитæ - Бегиевы, Бегишвили
Бегкатæ – Бегкаевы
Бегкитæ - Бегкиевы,
Бегойтæ - Бегоевы
Беджызатæ - Бегизовы, Бегизашвили
Беджыстæ - Беджисовы
Бедойтæ / Бедотæ, Бедоатæ – Бедоевы, Бедошвили, Бедоидзе
Бежатæ / Безатæ - Бежаевы, Безаевы
Бежантæ / Безантæ - Бежановы, Бежанашвили
Беккатæ - Беккаевы
Беккитæ - Беккиевы
Беккуызартæ - Бекузаровы
Беккуызтæ - Бекузовы
Бекмæратæ - Бекмурзовы
Бекмæрзатæ - Бекмарзаевы
Бектæ - Бековы
Бекьнатæ - Бекнаевы
Бекъойтæ - Бекоевы
Бекъуыртæ - Бекуровы
Белегкатæ - Белегкаевы, Беликовы
Беппитæ - Беппиевы
Бердантæ - Бердановы
Бердитæ / Бердиатæ - Бердиевы
Бердыхъотæ - Бердиковы
Бериатæ / Беритæ - Бериаевы, Бериевы, Бериашвили
Беркъатæ - Беркаевы
Берозтæ - Берозовы, Берозашвили
Беруатæ / Беройтæ - Беруаевы, Бероевы, Беруашвили
Берчъысатæ / Беркьисатæ - Беркисаевы
Бесатæ - Бесаевы, Бесашвили
Бескентæ - Бескеновы
Беслехътæ - Беслекоевы
Бесолтæ - Бесоловы
Бесылотæ - Бесиловы
Бестантæ - Бестановы
Бестаутæ - Бестаевы, Беставашвили
Бестолтæ - Бестоловы
Бетъантæ – Бетановы
Бетатæ - Бетаевы
Бететæ - Бетеевы, Бетешвили, Бетиашвили
Бетрозтæ - Бетрозовы
Бетотæ - Бетоевы
Бетъонтæ - Бетоновы
Бецатæ - Бецаевы, Бецовы
Бзартæ / Бузартæ - Бзаровы
Бзæтæ - Бзаевы
Бзитæ - Бзиевы, Бзишвили
Бзотæ - Бзоевы
Биазæртæ / Биазыртæ - Бязровы
Биастæ - Биасовы, Бясовы
Бибайтæ - Бибаевы
Библатæ - Библаевы
Бибуатæ / Биботæ - Бибоевы
Бибылтæ - Бибиловы, Бибилашвили, Бибилейшвили, Бибилури
Бигантæ / Бигæнатæ - Бигановы, Биганашвили
Бигитæ - Бигиевы
Бигьатæ - Бигаевы
Бигьуылатæ / Бигъуылтæ - Бигулаевы, Бигулашвили, Бигуловы
Бидартæ - Бидаровы
Бидетæ - Бидеевы
Бидотæ - Бидоевы
Бидыхтæ - Бидиховы
Биджелатæ / Биджелтæ - Биджеловы
Бидзинтæ - Бидзиновы
Бидзихътæ - Бидзикоевы
Бизатаз - Бизаевы
Бизитæ - Биэиевы
Бикойтæ - Бикоевы, Бикошвили
Бикъатæ - Бикаевы
Билаонтæ – Билаоновы
Билатæ - Билаевы
Бимбасатæ - Бимбасовы
Бимболтæ - Бимболовы
Бинтемыртæ - Бинтемировы
Бирæгътæ - Бираговы
Бисойтæ - Бисоевы
Битантæ - Битановы
Битартæ - Битаровы, Битарашвили
Битатæ - Битаевы
Битæкатæ - Битакаевы, Битаковы
Битетæ - Битиевы, Битешвили
Биттатæ - Биттаевы
Битъæрагонтæ / Битъæртæ - Битаровы
Битъитæ - Битиевы
Битъутæ - Битуевы
Бицатæ - Бицаевы
Бицегкутæ / Бичегкутæ - Бичегкуевы
Бицкъатæ / Бичкъатæ - Бицкаевы, Бичкаевы, Бичиковы, Бичикашвили, Бицикашвили
Бицъитæ - Бициевы
Бицъойтæ / Бицъотæ - Бицоевы, Бицошвили
Бичегкутæ - Бичегкуевы
Бичерахтæ - Бичераховы
Бичилтæ - Бичиловы
Блитæ - Блиевы
Бобатæ - Бобаевы
Богазтæ - Богазовы
Богъатæ - Боговы
Богьитæ - Богиевы, Богишвили, Бохишвили
Боджитæ - Боджиевы
Бодзатæ / Бодзтæ - Бодзаевы, Бодзовы
Бозойтæ – Бозоевы
Бозуртæ / Бозыртæ - Бозровы
Бокитæ - Бокиевы
Бокотæ - Бокоевы, Боковы
Болататæ - Болатаевы, Болаташвили
Болаттæ - Болатовы
Болиатæ - Болиевы
Болкъонтæ - Болконовы
Болотæ - Боллоевы
Болсотæ - Болсоевы
Босотæ - Босоевы
Борæдзаутæ - Борадзаевы, Борадзовы
Борæнтæ - Борановы
Борæтæ- Бораевы
Борсатæ - Борсаевы, Борзовы
Борситæ - Борсиевы
Борыхъуатæ - Борукаевы
Боситæ - Босиевы
Бтемыратæ - Бтемираевы, Бтемировы
Босыктæ - Босиковы, Босикашвили
Ботазтæ - Ботазовы
Ботъотæ - Ботоевы
Ботъитæ - Ботиевы
Бохотæ - Бохоевы, Боховы
Бохъитæ - Бокиевы
Боцуатæ - Боцоевы
Боцитæ - Боциевы
Боцъотæ - Боцоевы
Братæ - Браевы
Брциатæ - Брциаевы, Брциевы
Брытъиатæ - Бритаевы
Бубайтæ - Бубаевы
Бубиатæ - Бубиевы
Бугатæ - Бугаевы
Бугултæ / Быгъуылтæ - Бугуловы, Бугулашвили
Бугъойтæ - Бугоевы
Бугъулитæ - Бугулиевы
Будайтæ - Будаевы
Буджутæ - Буджуевы
Будзитæ / Буджитæ - Будзиевы, Буджиевы, Будиевы, Буджиашвили
Будтутæ - Будтуевы
Бузойтæ - Бузоевы
Букуылтæ/Букъултæ - Букуловы
Булацатæ - Булацевы
Булкъатæ - Булкаевы
Буратæ - Бураевы
Бурдзиатæ / Бурдзиутæ - Бурдзиевы
Бургалатæ - Бургаловы
Бурсаратæ - Бурсаровы
Бурнацтæ - Бурнацевы
Бутатæ - Бутаевы
Бутутæ - Бутуевы
Бутъитæ - Бутиевы
Буцатæ - Буцаевы
Быгъдатæ - Бигдаевы, Багдаевы
Быгьуатæ - Бигуевы
Быдатæ - Бидаевы
Бызайтæ - Бизаевы
Быдзытæ - Бидзиевы
Быдзыхъотæ - Бидзикоевы,
Бидзиковы, Бзиковы
Быдыртæ - Бидировы
Бызыккатæ - Бзиковы, Бизикоевы, Бизиковы
Бырактæ - Браковы
Бытахъатæ - Битаковы
Быцентæ / Бцентæ - Бценовы, Биченовы, Биченашвили, Бичинашвили
Быцойтæ - Бцоевы
Бычегкутæ - Бичегкуевы
Бышкатæ – Бишкаевы

Г
Габайтæ/Габатæ - Габаевы, Габашвили
Габантæ - Габановы
Габатитæ - Габатиевы
Габаттæ - Габатовы
Габачитæ - Габачиевы
Габдатæ - Габдаевы
Габетæ - Габеевы
Габитæ - Габиевы
Габонтæ - Габоновы
Габойтæ - Габоевы, Габодзе
Габолатæ - Габолаевы, Габалаевы, Габоловы, Габаловы
Габпатæ / Гаппатæ - Гаппаевы
Габутæ / Гæбутæ - Габуевы
Габысатæ / Габыстæ - Габисовы
Габытъатæ - Габитаевы, Габитовы
Гагарцатæ - Гагарцовы
Гагатæ - Гагаевы
Гагацтæ - Гагацовы
Гагиатæ / Гæджитæ - Гагиевы
Гагкайтæ - Гагкаевы
Гагкотæ / Гакойтæ - Гагкоевы
Гагкутæ - Гагкуевы
Гаглойтæ - Гаглоевы, Гаглошвили
Гагосгæ - Гагосовы
Гагуатæ - Гагуаевы
Гагунатæ - Гагуновы
Гагуылатæ - Гагулаевы, Гагуловы
Гадатæ - Гадаевы
Гаджетæ/Гадзетæ - Гаджеевы, Гадзеевы
Гаджитæ - Гагиевы
Гадцитæ - Гатциевы
Гадзалатæ / Гæзæлатæ - Гадзаловы, Газаловы
Гадзайтæ - Гадзаовы
Гадзетæ - Гадзеевы
Гадзитæ / Гадзиатæ - Гадзиевы
Гадзийтæ - Гадзоевы
Гадзуатæ - Гадзаовы
Гадзойтæ - Гадзоевы
Гадзынатæ / Гæджынатæ - Гадзиновы, Гаджиновы
Газантæ - Газановы
Газдынтæ - Газдиновы
Газзацатæ / Газæцатæ - Газацевы
Газитæ - Газиевы
Гайсантæ / Гайсынтæ - Гайсиновы, Гасиновы
Гайттатæ - Гайтовы
Гайтæ - Гаевы
Галазтæ - Галазовы
Галатæ - Галаевы
Галачитæ - Галачиевы - Галациевы
Галотæ - Галоевы
Галуантæ - Галавановы
Галеутæ - Галеуовы
Гамазтæ - Гамазовы, Гамасовы
Гаматæ - Гамаевы
Гамахартæ - Гамахаровы
Ганитæ - Ганиевы
Ганаттæ - Ганаевы
Ганотæ - Ганоевы
Ганутæ - Гануевы
Ганчутæ - Ганчуевы
Ганыккотæ - Ганиковы
Гаппартæ - Гаппаровы
Гаппатæ / Гапптæ - Гапповы
Гаппайтæ / Гаппатæ - Гаппаевы
Гаппотæ - Гаппоевы
Гаппуатæ - Гаппоевы
Гардантæ – Гардановы
Гарситæ - Гарсиевы
Гасантæ - Гасановы
Гассетæ - Гассеевы
Гасынтæ - Гасиновы
Гасситæ - Гассиевы, Гаситашвили
Гатайтæ - Гатаевы
Гатентæ - Гатеновы
Гатитæ - Гатиевы
Гатутæ - Гатуевы
Гатыгкотæ - Гатикгоевы
Гахатæ - Гахаевы, Гаховы
Гацолатæ - Гацолаевы
Гацотæ - Гацоевы
Гацытæ - Гациевы, Гачиевы
Гаугатæ - Гаугаевы
Гæбалитæ - Габалиевы
Гæбæгкатæ - Габагковы
Гæбæратæ - Габараевы, Габарашвили
Гæбæлатæ - Габалаевы
Гæбæттатæ - Габатаевы
Гæбæтиатæ - Габатиевы
Гæбдатæ - Габдаевы
Гæбуатæ - Габоевы
Гæболатæ - Габоловы
Гæбултæ - Габуловы
Гæбыстæ - Габисовы
Гæбытатæ - Габитаевы, Габитовы
Гæбыцатæ - Габицаевы
Гæвдынтæ /Гæвдунтæ - Гавдуновы
Гæгæрцатæ - Гагарцовы
Гæгæцтæ - Гагацевы
Гæгкутæ - Гагкуевы
Гæгулатæ - Гагуловы
Гæгойтæ - Гагоевы
Гæгутæ / Черехестæ - Гагуевы, Черехестовы
Гæдæратæ / Дадиантæ - Гадаровы, Дадиановы
Гæдиатæ - Гадиевы
Гæдзæлтæ - Гадзаловы
Гæджынатæ - Гаджиновы
Гæдзуатæ / Гæдзаутæ - Гадзаовы
Гæзуатæ - Газаовы
Гæздæнтæ - Газдановы
Гæздæртæ - Газдаровы
Гæззатæ - Газаевы, Газашвили
Гæзæнтæ - Газановы
Гæзæутæ - Газаовы
Гæзæццатæ - Газаццевы
Гæккуытæ - Гаккуевы
Гæлæбатæ - Галабаевы
Гæлæбутæ - Галабуевы
Гæлæутæ - Галаовы
Гæлиатæ - Галиевы
Гæлуатæ - Галуевы, Галуаевы
Гæлунтæ - Галуновы
Гæматæ - Гамаевы
Гæмæонтæ - Гамаоновы
Гæмостæ - Гамосовы
Гæнутæ - Гануевы
Гæргинтæ - Гергиновы
Гæритæ - Гариевы, Гаришвили
Гæрисатæ - Гарисовы
Гæститæ - Гастиевы
Гæтæгонтæ - Гатагоновы
Гæтæгтæ - Гатаговы
Гæугатæ - Гаугаевы
Гæуистæ - Гависовы
Гæтдзитæ - Гатдзиевы, Гаччиевы
Гæцойтæ - Гацоевы
Гегатæ - Гегаевы
Гегкитæ - Гегкиевы, Гекиевы
Гегутæ - Гегуевы
Гелдытæ - Гелдиевы, Гелдиашвили
Гелитæ - Гелиевы
Гергатæ - Гергаевы
Гергитæ - Гергиевы
Герисатæ - Герисовы
Геритæ - Гериевы
Гетагъазтæ - Гетагазовы
Геткотæ - Геткоевы
Гетъотæ - Гетоевы
Гецъотæ - Гецоевы
Гиатæ - Гиаевы, Гиашвили
Гиотæ - Гиоевы
Гибидтæ - Гибитовы
Гибизтæ - Гибизовы
Гибилтæ - Гибиловы
Гигатæ - Гигаевы
Гидзойтæ - Гидзоевы
Гизиктæ - Гизиковы
Гизинтæ - Гизиновы, Гизинаевы
Гизойтæ - Гизоевы
Гиккайтæ - Гиккаевы
Гобалтæ - Гобаловы
Гобатæ - Гобаевы
Гобетæ - Гобеевы, Гобеджишвили
Гобитæ - Гобиевы
Гобозтæ - Гобозовы, Гобозашвили
Гогатæ - Гогаевы
Гогитæ - Гогиевы
Гогкатæ - Гогкаевы
Гогкотæ / Гокъотæ - Гогкоевы
Гогостæ - Гогосовы
Гогунитæ - Гогуниевы
Гогызтæ - Гогизовы
Годахтæ - Годаховы
Годзатæ - Годзаевы
Годзойтæ - Годзоевы
Годытæ - Годиевы
Годизтæ – Годизовы
Годжиатæ / Годжытæ - Годжиевы
Годжысатæ / Годжыцатæ - Гогичевы, Гогичаевы,Тогичашвили, Гогичаишвили
Гозойтæ - Гозоевы
Гозымтæ - Гозюмовы, Гозымовы
Гойазтæ - Гоязовы
Гойатæ - Гояевы
Гокъинатæ - Гокинаевы
Гокъитæ - Гокиевы
Гокъонтæ - Гоконовы
Гокъотæ - Гокоевы
Голиатæ / Голатæ - Голиевы
Голктæ - Голковы
Голотæ - Голоевы, Голошвили
Гоматæ - Гомаевы
Гониатæ / Гонитæ - Гониевы
Гопатæ - Гопаевы
Гоппузтæ - Гоппузовы
Гоститæ / Густитæ - Гостиевы
Готатæ - Готаевы
Готъойтæ - Готоевы
Гоцолатæ - Гоцолаевы
Гоцъатæ - Гоциевы
Гоцъойтæ - Гоцоевы, Гоццовы
Гуæздæртæ - Гуаздаровы, Газдаровы
Гуæтæзтæ - Гуатазовы
Гуæцæзтæ - Гуацазовы, Гуатазовы
Гуæцæлтæ - Гацаловы
Гуæцъæтæ - Гуацаевы
Гуæцъитæ - Гуациевы
Губиатæ - Губиевы
Губитатæ - Губитовы
Гугæлтæ - Гугаловы
Гугитæ - Гугиевы
Гугкатæ - Гугкаевы
Гудиатæ - Гудиевы, Гудиашвили
Гуджитæ / Гудзитæ - Гуджиевы, Гудзиевы
Гузантæ - Гузановы
Гуйтæ - Гуевы
Гулантæ - Гулановы
Гулатæ - Гулаевы
Гулæртæ - Гуларовы
Гулдитæ - Гулдиевы
Гулдатæ - Гулдаевы
Гулитæ - Гулиевы, Гулишвили
Гулунтæ - Гулуновы
Гулутæ - Гулуевы
Гулчитæ - Гульчиевы
Гулчетæ - Гулчеевы, Гулчиевы
Гунатæ - Гунаевы
Гунастæ - Гунасовы
Гуратæ - Гураевы
Гурдзибетæ / Гуырдзибектæ - Гурдзибеевы, Гурдзибековы, Гурджибековы
Гусойтæ - Гусоевы, Гусашвили, Гусошвили
Гусалтæ - Гусаловы
Гуссаутæ - Гуссаовы
Гусатæ - Гусовы
Густитæ - Густиевы
Гутойтæ - Гутоевы
Гутцатæ - Гутцовы
Гутъынатæ - Гутновы
Гутонатæ - Гутоновы
Гуцатæ - Гуцаевы, Гуцашвили
Гуцъитæ / Гучъитæ - Гуциевы,
Гучиевы Гуæцæзтæ - Гуацазовы
Гуæцæлтæ - Гацаловы, Гуцаловы
Гуыбатæ - Губаевы
Гуыбетæ - Губиевы
Гуыбылтæ / Гуыбылæйттæ - Губуловы, Губулаевы
Гуыбыратæ - Губуровы
Гуыбыттатæ / Гуыбыттæ - Губитовы
Гуыдиатæ / Гудитæ - Гудиевы, Гудиашвили
Гуыдзæлтæ - Гудзаловы
Гуыдзатæ - Гудзаевы
Гуызантæ - Гузановы
Гуыззыттатæ - Гузитаевы, Гузиташвили
Гуылдатæ - Гулдаевы
Гуылойтæ - Гулоевы
Гуылартæ - Гуларовы
Гуымецъатæ - Гумецовы
Гуынастæ - Гунасовы
Гуынатæ - Гунаевы
Гуыратæ - Гураевы
Гуыриатæ - Гуриевы
Гуыттыртæ - Гуттуровы
Гуытъиатæ - Гутиевы
Гуæцæлтæ - Гацаловы, Гуцаловы
Гуæцъæтæ - Гуацаевы
Гуыцæртæ - Гуцариевы
Гуыцмæзтæ - Гучмазовы, Гучмазашвили
Гуыцойтæ - Гуцоевы
Гуырцъытæ - Гурциевы, Гурцишвили
Гуццетæ - Гуццевы
Гыбызтæ - Гибизовы
Гызæлатæ - Гизаловы
Гызыктæ - Гизиковы
Гуычитæ - Гучиевы
Гъæргьинтæ - Каргиновы
Гъуцъунатæ - Гуцунаевы

Д
Дабантæ – Дабановы
Дабатæ - Дабаевы
Дагкотæ - Дагкоевы
Даготæ / Дæготæ - Дагоевы
Дадатæ - Дадаевы
Дадæгатæ - Дадагоевы, Дадаговы
Дадианатæ / Дадиантæ - Дадиановы
Дадитæ - Дадиевы
Даджетæ - Даджеевы
Дадзитæ - Дадзиевы
Дадтетæ - Дадтеевы
Дадтитæ - Дадтиевы
Дадыгатæ - Дадыговы
Далитæ - Далиевы
Дамбегтæ - Дамбеговы
Дамзатæ - Дамзаевы
Дамнатæ - Дамнаевы
Данбектæ - Данбековы
Данимотæ - Данимовы
Данитæ - Даниевы
Даотæ - Даовы
Дарчитæ - Дарчиевы, Дарчишвили, Дарчия
Даситæ / Дашитæ - Дасиевы, Дашиевы
Дататæ - Датаевы, Даташвили
Датитæ - Датиевы
Датъойтæ - Датоевы
Датъритæ - Датриевы
Датуатæ - Датуевы
Дауиатæ - Дауевы
Даудтæ / Керментæ - Дауидовы, Керменовы
Даукъатæ - Даукаевы
Дауыратæ - Дауровы
Даццойтæ - Даццоевы
Дæгуйтæ / Дзоблатæ - Дагуевы, Дзоблаевы
Дæдтотæ – Дадтоевы
Дæгъуатæ - Дегоевы
Дедегкатæ - Дёдегкаевы
Декъотæ - Декоевы
Делиатæ - Делиевы
Деметæ - Демеевы
Демыратæ - Демировы, Демуровы
Деннджыстæ - Денгизовы
Диакъонтæ / Гуылартæ - Дяконовы, Диаконашвили, Гуларовы
Дианбегтæ / Дамбегтæ - Дианбеговы
Дибилтæ - Дибиловы
Диготæ - Дигоевы
Дигостæ - Дигосовы
Дидартæ / Дыдартæ - Дидаровы
Дидинтæ - Дидиновы
Дидитæ - Дидиевы
Диретæ - Диреевы
Добатæ - Добаевы
Додотæ - Додоевы
Додтуатæ - Додтуевы
Додыгкатæ - Додиговы, Додиковы
Додоатæ - Дотоевы
Дойатæ - Доевы
Долотæ - Долоевы
Доситæ - Досиевы
Доттотæ - Доттоевы
Доцитæ / Дочитæ - Доциевы, Доцеевы, Дочиевы
Доцойтæ - Доцовы
Дратæ - Драевы
Дретæ - Дреевы
Дриатæ - Дриаевы, Дряевы, Меладзе
Дугитæ - Дугиевы
Дугъуатæ – Дугуевы
Дудайтæ - Дудаевы, Дудашвили
Дударатæ - Дударовы
Дудиатæ - Дудиевы
Дудинтæ - Дудиновы
Дудуртæ - Дудуровы
Дудутæ - Дудуевы
Дулатæ - Дулаевы
Дулитæ-Дулиевы
Дулутæ - Дулуевы
Дуритæ - Дуриевы
Дурминтæ - Дурминовы
Дыбызтæ - Дибизовы
Дыгур - Дигуровы
Дыгъуызтæ - Догузовы
Дыдаратæ - Дидаровы
Дыратæ - Дираевы, Драевы

Дж
Джаджитæ /Жажитæ, Дзадзитæ - Джаджиевы, Жажиевы, Дзадзиевы
Джамбудтæ - Джамбатовы
Джанайтæ / Дзанайтæ - Джанаевы, Дзанаевы
Джангатæ - Джангаевы
Джангобектæ / Дзаттотæ - Джангобековы, Джангубековы, Дзаттоевы
Джанетæ - Джанеевы
Джауайтæ - Джаваевы
Джедатæ - Джедаевы
Джеджитæ - Джеджиевы
Джедзодтæ - Джедзоевы, Джеджоевы
Джедыхъотæ - Джедикоевы
Джейрантæ - Джейрановы
Джелытæ - Джелиевы
Дженджетæ - Дженджеевы
Дженетæ - Дженеевы
Дженыкъатæ – Дженикаевы
Джерайтæ - Джераевы
Джергатæ / Гергатæ - Гергауловы, Гергаевы
Джерджитæ - Джерджиевы
Джериатæ - Джериевы, Гериевы
Джескатæ - Джескаевы
Джетæгъæзтæ - Джетагазовы, Гетагазовы
Джетæгъотæ - Джетаковы, Гетакоевы
Джетæхъотæ - Джеткоевы
Джеччитæ - Джечиевы
Джибæлатæ / Джибалтæ - Джибаловы
Джигатæ - Джигаевы
Джигкойтæ - Джигкоевы
Джиголатæ - Джиголаевы, Гиголаевы, Джиголашвили, Гиголашвили
Джидзæлатæ - Джидзаловы, Гизаловы
Джидыхъотæ - Джидикоевы
Джимитæ - Джимиевы
Джиотæ / Гиотæ - Джиоевы, Гиоевы, Джиошвили
Джирайпайтæ - Джирайпаевы
Джирайтæ - Джираевы
Джихатæ - Джихаевы
Джусойтæ - Джусоевы
Джыбызтæ - Джибизовы
Джыбылатæ /Джыбылтæ - Джибиловы
Джыккайтæ - Джикаевы, Джикашвили, Гикашвили
Джызойтæ - Гизоевы, Гизошвили
Джызымтæ - Гозюмовы

Дз
Дзабайтæ – Джабаевы
Дзибелатæ - Дзабеловы, Дзаблаевы
Дзабитæ / Жабитæ - Дзабиевы, Джабиевы
Дзаболатæ - Дзаболаевы, Дзаболовы
Дзаботæ / Гобетæ - Дзабоевы,Гобеевы
Дзабратæ - Дзабраевы
Дзабритæ - Дзабриевы
Дзагахатæ - Дзагаховы
Дзагъитæ-Дзагиевы, Загиевы
Дзагетæ - Дзагеевы, Дзагиевы
Дзагкойтæ - Дзагкоевы
Дзагостæ / Дзæгъостæ - Дзагосовы
Дзагуртæ - Дзагуровы
Дзадзатæ - Дзадзаевы
Дзадзетæ - Дзадзеевы
Дзадзойтæ - Дзадзоевы
Дзадтиатæ / Дзантиатæ - Джатиевы, Дзантиевы
Дзаджитæ - Дзаджиевы
Дзайнухътæ - Дзайнуковы
Дзайнолтæ - Дзайноловы
Дзаккатæ - Дзаккаевы
Дзалатæ - Дзалаевы
Дзалитæ - Дзалиевы
Дзаматæ - Дзамаевы
Дзамбегтæ - Дзамбеговы
Дзамболтæ - Дзамболовы
Дзамиатæ - Дзамиевы
Дзампатæ - Дзампаевы
Дзайналтæ - Дзайналовы
Дзанæгатæ - Дзанаговы
Дзандаритæ / Зандартæ - Дзандаровы, Зандаровы
Дзанзактæ - Дзанзаковы
Дзанкистæ / Занкистæ - Дзанкисовы, Занкисовы
Дзансойтæ - Дзансоевы
Дзансолтæ - Дзансоловы
Дзансохтæ - Дзансоховы
Дзантемыратæ - Дзантемировы
Дзантутæ - Дзантуевы
Дзанхоттæ - Дзанхотовы
Дзаныхъотæ - Джаниковы
Дзапартæ - Дзапаровы
Дзаппойтæ / Заппойтæ - Дзаппоевы, Заппоевы
Дзарасатæ - Дзарасовы
Дзарасутæ - Дзарасуевы
Дзаратæ - Дзараевы
Дзардантæ - Дзардановы
Дзасетæ / Зассетæ - Дзасеевы, Зассеевы
Дзасохтæ - Дзасоховы
Дзаттетæ - Дзатеевы
Дзаттотæ - Дзаттоевы
Дзатцетæ - Дзатцеевы
Дзауаттæ - Джаваевы, Джауаевы
Дзаукъатæ - Дзавкаевы
Дзахатæ - Дзаховы
Дзахойтæ - Дзахоевы
Дзахсортæ - Дзахсоровы
Дзахъитæ - Дзакиевы
Дзаццойтæ - Дзаццоевы
Дзæгъæгатæ - Дзахаговы
Дзæгъиатæ / Джагайтæ - Джагаевы
Дзæгъостæ - Дзагосовы
Дзæгъойтæ / Зæгъойтæ - Дзагоевы
Дзæдзойтæ - Дзадзоевы
Дзæрæгъæстæ - Дзарагасовы
Дзæрæстæ - Дзарасовы
Дзæрæхатæ - Дзараховы
Дзæрæхохтæ - Дзарахоховы
Дзæукъатæ – Дзаукаевы
Дзæццойтæ - Дзаццоевы
Дзæбойтæ / Дзбойтæ - Дзабоевы, Дзбоевы
Дзгойтæ - Дзгоевы
Дзебайтæ - Дзебаевы
Дзебойтæ - Дзебоевы, Дзибоевы
Дзебыстæ, Дзебысатæ - Дзебисовы, Дзебисашвили, Гебисашвили
Дзебистæ - Дзебисовы
Дзегатæ - Дзегаевы
Дзегойтæ - Дзегоевы
Дзедатæ - Дзедаевы
Дзеджытæ / Джеджытæ - Джеджиевы, Геккиевы
Дзекотæ - Дзекоевы
Дзелатæ - Дзелаевы, Дзилаевы
Дзестелтæ - Дзестеловы
Дзестæ - Дзесовы
Дзерантæ - Дзерановы, Дзеранашвили
Дзеццитæ - Дзецциевы, Джеччиевы
Дзибойтæ - Дзибоевы
Дзигастæ - Дзигасовы
Дзигатæ - Дзигаевы
Дзигкойтæ - Дзигкоевы
Дзигойтæ / Зигойтæ - Дзигоевы
Дзидайтæ - Дзидаевы, Жигаевы
Дзидахантæ - Дзидахановы
Дзидзойтæ - Дзидзоевы
Дзикатæ - Дзикаевы
Дзилатæ - Дзилаевы
Дзилихтæ - Дзилиховы
Дзинихтæ - Дзиниховы
Дзиратæ - Дзираевы
Дзирихтæ - Дзириховы
Дзитойтæ - Дзитоевы
Дзитъитæ – Дзитиевы
Дзиуатæ / Дзиутæ - Дзиов, Дзиваев
Дзиццойтæ / Джиччойтæ - Дзиццоевы, Джиччоевы, Джиччошвили
Дзлиатæ - Дзлиевы
Дзобайтæ - Дзобаевы
Дзобелатæ - Дзобеловы
Дзобестæ - Дзобесовы
Дзобиатæ - Дзобиевы
Дзоблартæ - Дзобларовы
Дзоблатæ - Дзоблаевы
Дзобратæ - Дзобраевы
Дзогкатæ - Дзогкаевы
Дзокатæ / Дзоккатæ - Дзоккаевы
Дзодзатæ - Дзодзаевы
Дзодзитæ - Дзодзиевы
Дзодзойтæ - Дзодзоевы
Дзодзыккатæ - Дзодзикоевы
Дзодзыртæ - Дзодзировы
Дзойтæ - Дзоевы
Дзолайтæ - Дзолаевы
Дзопойтæ - Дзопоевы
Дзоратæ - Дзораевы
Дзоттæ - Дзотовы
Дзотцойтæ - Дзотцоевы
Дзоцъитæ - Дзоциевы
Дзаутæ - Дзаевы, Джаваевы
Дзубитæ - Дзубиевы
Дзугатæ - Дзугаевы, Джугашвили, Дзугашвили
Дзугкатæ - Дзугкаевы
Дзугкойтæ - Дзугкоевы
Дзугутæ - Дзугуевы
Дзугуттæ - Дзугутовы
Дзукъатæ - Дзукаевы, Дзукашвили, Джукашвили
Дзулатæ - Дзулаевы
Дзулитæ – Дзулиевы
Дзустæ - Дзусовы
Дзускуатæ / Дзускатæ - Дзускаевы, Жускаевы
Дзутæгтæ - Дзутаговы
Дзудцатæ / Дзуттæ - Дзудцевы, Дзудцовы, Дзуцевы
Дзыбысатæ - Дзибисовы
Дзыгастæ - Дзигасовы
Дзыгатæ - Дзигаевы
Дзылиатæ / Дзылитæ, Таиртæ - Дзлиевы, Таировы
Дзымиатæ - Дзимиевы
Дзыныхатæ - Дзиниховы, Дзиникаевы
Дзыныхътæ - Дзиниковы, Дзиникашвили
Дзытиатæ - Дзтиевы
Дзыхъуатæ - Дзыкуаевы, Дзикуевы

Е
Едзатæ - Едзаевы
Едзетæ / Езетæ - Едзеевы, Езеевы
Едзитæ - Едзиевы
Едзойтæ - Едзоевы
Екатæ - Екаевы
Еккатæ - Еккаевы
Елбайтæ - Елбаевы
Елбачитæ / Елбакитæ - Елбачиевы, Елбакиевы, Елбакидзе
Елбийтæ - Елбиевы
Елдартæ - Елдаровы
Елдзартæ / Елзартæ - Елдзаровы, Елзаровы, Елзарашвили
Елетæ - Елеевы
Елеуртæ - Елеуровы, Елеури
Елзайтæ - Елзаевы
Елиатæ – Елиевы
Елисатæ - Елисовы
Елмиртæ - Елмировы
Елойтæ - Елоевы, Елошвили
Елтартæ - Елтаровы
Елхъантæ - Елкановы, Елканашвили, Елканидзе
Елхъотæ - Елекоевы, Еликоевы
Емайтæ - Емаевы
Еналдытæ - Еналдиевы
Епхитæ - Епхиевы
Ерыстаутæ - Еристовы
Есенатæ - Есеновы
Есерыхъотæ - Есерикоевы
Есиатæ - Есиевы, Есиашвили
Еулойтæ - Евлоевы
Етдзатæ / Еццатæ - Етдзаевы, Еццаевы
Еццитæ - Ецциевы
Еццутæ - Еццуевы

Ж
Жажитæ - Жажиевы
Жантитæ - Жантиевы
Жигатæ - Жигаевы
Жидатæ - Жидаевы
Жукатæ - Жукаевы

3
Загъиатæ - Закиевы
Задытæ - Задиевы, Задишвили
Зазаонтæ - Зазаоновы
Закариатæ - Закариевы
Закотæ - Закоевы
Закъатæ - Закаевы
Залбегатæ - Залбеговы
Залдатæ - Залдаевы
Залетæ - Залеевы
Змейтæ - Змеевы
Зантатæ - Зантаевы
Заойтæ – Заоевы
Зардантæ - Зардановы
Заурбетæ - Заурбековы
Зауртæ - Зауровы
Захартæ - Захаровы
Захъатæ - Закаевы
Зачиатæ - Зачиевы, Закиевы
Зæгæлатæ / Зæгæлтæ - Загаловы
Зæгъæгатæ - Загаховы, Дзагаховы, Дзагаговы
Зæгъиатæ - Закиевы
Зæлойтæ - Залоевы, Залошвили
Зæлукъатæ - Залукаевы
Зайттатæ - Зайтовы
Зæнгионтæ - Зангионовы
Зæнджиатæ - Зангиевы
Зæрæбегтæ - Зарабеговы, Зарабековы
Зæуойтæ - Заоевы
Зæкъуыратæ - Закураевы, Сакуровы
Зембадтæ - Зембатовы
Зеттатæ - Зеттаевы
Зехъетæ - Зекеевы
Зигатæ - Зигаевы
Зиггойтæ - Зиггоевы
Зидатæ - Зидаевы
Змиатæ - Змиевы
Знауыртæ - Знауровы
Зоатæ - Зотовы
Зозыратæ / Зозыртæ - Зозроевы, Зозыровы, Зозрошвили, Зозырашвили
Золойтæ - Золоевы
Золонтæ - Золоновы
Зопойтæ - Зопоевы
Зоситæ - Зосиевы
Зоратæ - Зораевы
Зоритæ – Зориевы
Зоротæ - Зороевы
Зортатæ - Зортовы
Зорыхъотæ / Зорыхъуатæ - Зориковы
Зоттæ - Зотовы
Зохъотæ - Зокоевы
Зоцъитæ - Зоциевы
Зуатæ - Зуаевы
Зуймантæ / Зуймонтæ - Зуймановы, Зуймоновы
Зулыгатæ - Зулигаевы
Зазаонтæ - Зазаоновы
Зупантæ - Зупановы
Зурабатæ - Зурабаевы, Зурабовы
Зуратæ - Зураевы, Дзураевы
Зуриатæ - Зуриевы
Зуыбылтæ - Зубуловы
Зыгъуытъатæ - Дзугутовы
Зылычатæ - Зилигаевы
Зыкуылтæ - Зикуловы
Зыкъуыртæ / Зукуртæ - Зыкуровы, Зукуровы
Зыраптæ - Зираповы
Зыхъуатæ – Зикуевы

И
Иафаратæ - Яфаровы
Икъатæ / Екъатæ - Икаевы
Икъотæ - Икоевы
Илатæ - Илаевы
Илларатæ - Илларовы
Илитæ - Илиевы
Илуртæ - Илуровы, Илуридзе
Иналатæ - Иналовы
Ипкатæ - Ипкаевы
Исаратæ - Исаровы
Исатæ - Исаевы
Исахътæ - Исаковы
Искандертæ – Искандеровы
Итазатæ - Итазовы
Итанитæ - Итаниевы
Итаратæ - Итаровы
Итониатæ - Итониевы, Итонишвили
Иуанатæ - Иванаевы, Иуановы
Иуханатæ - Иухановы

К
Кабалатæ - Кабаловы
Кабонтæ - Кабоновы
Каботæ - Кабоевы
Каглатæ - Каглаевы
Кадатæ - Кадаевы
Кадæккатæ - Кадаковы
Кадитæ - Кадиевы
Кадохтæ / Хъæдохтæ - Кадоховы
Кадыртæ - Кадировы
Казимтæ - Казимовы
Казинтæ - Казиновы
Калæгкатæ - Калагковы
Калитæ - Калиевы
Калмантæ - Калмановы
Калотæ - Калоевы
Калутæ - Калуевы
Каммантæ - Каммановы
Карготæ - Каргоевы
Кармантæ - Кармановы
Карсантæ / Карсанатæ - Карсановы, Карсанашвили, Карсанишвили
Картантæ - Картановы
Картотæ - Картоевы
Карцатæ / Адотæ - Карцаевы, Адоевы
Касатæ - Касаевы, Касашвили, Касошвили
Кастантæ - Кастановы
Кассахтæ – Касаховы
Катаутæ - Катаевы
Кацантæ - Кацановы
Качилатæ - Качиловы
Кæлуатæ - Калуаевы
Кæлухтæ - Калуховы
Кæлчыратæ - Калчираевы
Кæрчитæ - Карчиевы
Кæмæдзатæ - Камадзовы
Кæркуыстæ - Каркусовы, Каркусашвили, Каркузашвили, Каркузошвили
Кæсæбитæ - Касабиевы
Кæсойтæ - Касоевы, Касошвили
Кæчылатæ - Качилаевы
Кебектæ - Кебековы
Кеметæ - Кемеевы
Кендзетæ - Кендзеевы
Керментæ - Керменовы
Кертантæ - Кертановы
Кертибастæ - Кертибасовы
Кертибийтæ - Кертибиевы
Керчелатæ / Керцелатæ - Керчелаевы,Керчилаевы, Керцелаевы
Кетойтæ - Кетоевы
Киазумтæ - Киазумовы
Килагатæ - Килагаевы
Киргуйтæ - Киргуевы
Ккойтæ - Ккоевы
Кличетæ - Кличевы
Кабегкатæ / Хъохъотæ - Кобегковы
Кобестæ - Кобесовы, Кобесашвили
Кобоцтæ - Кобоцовы
Кобылтæ - Кобловы
Когкатæ - Когкаевы, Когкашвили
Кодзыртæ / Козыртæ - Козыревы
Козатæ - Козаевы, Козашвили
Козойтæ - Козоевы
Кокайтæ - Кокаевы, Кокашвили, Кокиашвили
Коккатæ - Коккаевы
Кокийтæ - Кокиевы
Кокойтæ / Кокуатæ - Кокоевы, Кокошвили
Колотæ - Колоевы
Колытæ / Колитæ - Колиевы
Комехтæ - Комеховы
Коммонтæ - Коммоновы
Корбестæ - Корбесовы, Корбесашвили
Кортиатæ - Кортиевы, Кортишвили, Кортиашвили
Костантæ - Костановы
Котолитæ - Котоловы, Котолиевы, Котолишвили, Котолашвили
Котылатæ / Котылтæ - Котлаевы, Коталовы
Коцайтæ - Коцаевы
Коцтæ / Коштæ, Костæ - Кочиевы
Коцкионтæ / Кочкионтæ - Кочкионовы, Кацкионовы
Коцкитæ - Коцкиевы
Коцойтæ - Коцоевы
Коцылатæ - Коцловы
Кочоратæ - Кочоровы, Кочорашвили
Кочитæ - Кочиевы
Кочынатæ - Коченовы
Кочысатæ - Кочисовы
Куджатæ / Кудзатæ - Куджаевы, Кудзаевы, Кузаевы
Кужантæ / Кудзантæ - Кужановы, Кудзановы, Кузановы
Куллитæ - Кулиевы
Кулчитæ - Кулчиевы
Кукитæ - Кукиевы
Кумситæ - Кумсиевы, Кумсишвили
Куситæ - Кусиевы
Кусуртæ - Кусуровы
Куцуктæ - Куцуковы
Кучитæ - Кучиевы
Куыдатæ - Кудаевы
Куыдзæгтæ - Кудзаговы
Куыдзантæ - Кудзановы
Куыдзатæ - Кудзаевы
Куыдзетæ / Къудзитæ - Кудзиевы, Кудзишвили
Куызилтæ - Кузиловы, Кузилашвили
Куыдзойтæ - Кудзоевы, Кудзошвили
Куымагтæ - Кумаговы
Куымæриттатæ - Кумаритовы, Кумариташвили
Куырттатæ - Куртаевы, Курташвили, Куртаули
Куырмиатæ - Курмаевы, Курмиевы, Курмашвили, Курмиашвили
Курцитæ - Курциевы
Курцкиатæ - Курцкиевы
Кусуатæ - Кусваевы
Куситæ - Кусиевы
Куталтæ - Куталовы
Куытатæ - Кутаевы
Куцитæ - Куциевы
Кцойтæ - Кцоевы

Къ
Къабертæ - Каберовы, Каберашвили
Къаболатæ – Каболовы
Къадзатæ / Къажтæ - Кадзаевы, Каджаевы, Кажашвили
Къадзтæ - Кадзовы
Кадзитæ - Кадзиевы
Къазатæ - Казаевы
Къазахтæ - Казаховы, Казахашвили
Къалатæ - Калаевы, Калашвили
Къалисатæ - Калисовы
Къамасхотæ - Камасхевы
Къаматæ - Камаевы
Къарджиатæ - Каргиевы
Къацитæ - Кациевы
Къацкитæ - Кацкиевы
Къæбиатæ - Кабиевы
Къæбойтæ - Кабоевы
Къæбонтæ - Кабоновы
Къæбултæ - Кабуловы, Кабулашвили
Къæбыртæ - Кабировы
Къæбысты - Кабисовы, Кабисашвили
Къæдзилтæ - Кадзиловы, Кадзилашвили, Кажилашвили
Къæлхидтæ - Калхидов, Калхидашвили
Къæлухтæ - Калуховы
Къæмæдзатæ - Камадзаевы, Камадзовы
Къæмынотæ - Камуновы
Къæндзæгтæ / Зæнгиатæ - Кандзаговы
Къæцæлтæ - Кацаловы
Къелойтæ / Кълойтæ - Келоевы, Клоевы
Къеуростæ - Кевросовы
Къиазатæ - Казовы
Къибиртæ - Кибировы
Къизилтæ - Кизиловы
Къизинтæ – Кизиновы
Къмбиатæ - Кмиевы
Къназатæ - Казовы
Кънататæ- Кнатовы, Канатовы
Къобалатæ - Кобалаевы, Кобаловы
Къодотæ - Кодоевы, Кодошвили
Къозойтæ / Къзойтæ - Кзоевы
Къозонтæ - Козоновы, Козонашвили, Козанашвили
Къолотæ - Колоевы
Къомайтæ - Комаевы
Къомехтæ - Комеховы
Къоммайтæ - Коммоевы
Къондохатæ - Кондохаевы, Кондоховы
Къониатæ - Кониевы
Къорантæ - Корановы
Къоратæ - Кораевы, Корашвили
Къорнатæ - Корнаевы
Къосатæ - Косаевы
Къосиратæ - Косираев, Косировы
Къостантæ - Костановы
Къостæ - Косовы
Къохатæ - Кохаевы
Къочитæ - Кочиевы
Къубалтæ - Кубаловы
Къубузтæ - Кубузовы
Къудухтæ - Кудуховы, Кудухашвили
Къуманатæ - Кумановы
Къубустæ - Кубусовы
Къуезертæ - Квезеровы, Квезерашвили
Къудзойтæ - Кудзаевы
Къумукатæ - Кумуковы
Къундухатæ /Къуындыхатæ - Кундуховы, Кундухашвили
Къусратæ - Кусраевы, Кусрашвили
Къусуртæ - Кусуровы
Къутæртæ - Кутаровы, Кутарашвили
Къуындыхатæ / Куындыхтæ - Кундуховы, Кундухашвили
Къуыбылæйттæ - Губулаевы, Губуловы
Къуыбыхтæ - Кубуховы
Къуызилтæ - Кузиловы
Къуыллытæ - Кулиевы
Къуылыхтæ - Кулуховы, Кулухашвили
Къуымæллæгатæ - Кумаллаговы
Къуымсиатæ / Къуымситæ - Кумсиевы, Кумсишвили
Къуырмиатæ - Курмиевы
Къургъостæ – Кургосовы

Л
Лагкойтæ - Лагкоевы, Лакоевы, Лагкошвили, Лакошвили
Лагконтæ - Лагконовы
Лагкутæ - Лагкуевы
Лазартæ - Лазаровы, Лазарашвили
Лалойтæ - Лалоевы
Лалытæ - Лалиевы, Лалишвили
Лæгкуонтæ - Лагконовы
Лæппынæгтæ - Лаппинаговы
Лæууойтæ / Æккæлатæ - Лавоевы
Лæцойтæ - Лацоевы
Лæгойтæ - Лагоевы
Легойтæ - Легоевы
Леуанатæ - Левановы
Лектæ - Лековы
Лекъотæ - Лековы
Лиантæ – Льяновы
Локкатæ - Локкаевы
Лолатæ / Лолотæ - Лолаевы, Лолоевы, Лоладзе, Лолашвили, Лолошвили
Лотитæ - Лотиевы
Лототæ - Лотоевы
Лохтæ / Лохатæ - Лоховы, Лохашвили
Лутъитæ - Лутиевы

М
Магатæ - Магаевы
Магкæтæ / Маккатæ - Магкаевы
Магкетæ - Магкеевы
Магкитæ - Магкиевы
Магкотæ - Магкоевы
Мадзатæ - Мадзаевы
Мазитæ - Мазиевы
Майрæмсаутæ - Майрамсаевы
Майрæмтæ - Майрамовы
Майрæмыхъуатæ - Майрамукаевы, Майрамуковы
Майрæтæ - Майраевы, Маряевы
Макъайтæ - Макаевы
Макъотæ - Макоевы
Малгантæ - Малгановы
Малитæ - Малиевы
Малкайтæ - Малкаевы
Малкойтæ - Малкоевы
Малсæгтæ - Малсаговы
Малтъызтæ - Малтизовы
Малхъартæ - Малкаровы
Малхъатæ - Малкаевы
Маманатæ - Мамановы
Маматæ - Мамаевы
Мамедатæ - Мамедовы
Мамиатæ / Мамитæ - Мамиевы
Мамсыратæ - Мамсуровы, Мамсирашвили
Мамухъатæ - Мамукаевы
Мамысонтæ - Мамисоновы
Мамыттатæ / Мамыттæ - Мамитовы
Мансурухътæ - Мансуруковы
Марготæ - Маргоевы
Мардантæ - Мардановы, Марданашвили
Маркъостæ - Маркосовы
Масыкъатæ - Масикоевы, Маскаевы
Мæзлуатæ - Мазлоевы
Мæлдзыгатæ - Малдзиговы, Малдзигашвили
Мæлыкатæ - Маликовы
Мæргъитæ - Маргиевы, Маргишвили
Мæргъойтæ - Маргоевы
Мæрзатæ - Марзаевы
Мæрзагантæ - Марзагановы
Мæрзæгойтæ - Марзаговы, Марсагашвили
Мæрзойтæ - Марзоевы
Мæрзæхъултæ - Марзакуловы
Мæрчьысатæ - Марчисовы, Маркисовы
Мæтаратæ - Матаровы
Мæтæлатæ - Маталовы
Мæхæмæттæ / Хористæ - Магометовы
Мæхуыгтæ - Махуговы
Махциатæ - Махциевы
Мæхъитæ - Макиевы, Макеевы, Макишвили
Мæцъитæ / Мæчитæ - Мациевы, Мачиевы
Медойтæ - Медоевы
Мелыккатæ - Меликовы
Мердентæ - Мерденовы
Мехтитæ – Мехтиевы
Мецъатæ - Мецаевы
Мецъитæ - Мециевы
Мидзатæ - Мидзаевы
Мидзитæ - Мидзиевы
Мизигатæ - Мизиговы
Мзатæ - Мзаевы
Мзоктæ - Мзоковы
Милдзыхтæ - Милдзиховы
Миликатæ - Миликаевы, Миликовы
Миндзайтæ - Миндзаевы, Миндадзе
Мирзæбегтæ - Мирзабеговы
Мирзойтæ - Мирзоевы, Мирзаевы
Мисиртæ - Мисировы
Мирхойтæ - Мирхоевы
Мистулатæ - Мистуловы
Митцитæ - Митциевы
Михелтæ - Михеловы
Мичелтæ - Мичеловы
Могакатæ - Могакаевы
Моратæ - Мораевы
Моргуатæ - Моргоевы
Моритæ - Мориевы
Моститæ - Мостиевы
Моураутæ - Моураевы
Мсойтæ - Мсоевы
Мстиатæ - Мстиевы
Мугутæ - Мугуевы
Мугкитæ - Мугкиевы
Мудойтæ - Мудоевы
Музатæ / Музиатæ - Музаевы, Музашвили, Музишвили
Муртазтæ - Муртазовы
Мукагъатæ - Мугкаевы
Мукултæ - Мукуловы
Мулдартæ - Мулдаровы, Мулдарашвили
Мулдзугкатæ – Мулдзугкаевы
Мулукатæ - Мулукаевы
Мулухтæ - Мулуховы
Мурастæ - Мурасевы, Мурашевы
Мурийтæ - Муриевы
Мурзахъултæ - Мурзакуловы
Муссæтæ - Мусаевы
Мустахатæ - Мустагеевы, Мустаховы, Мустагаевы
Муциатæ / Муцъуатæ - Муцуевы
Мхциатæ - Мхциевы, Махциевы
Мызыгътæ - Мизиговы
Мыккатæ - Миккаевы
Мылыхъуатæ - Милкоевы
Мыматтæ - Миматовы
Мысостатæ - Мисостовы
Мысырбитæ - Мисирбиевы
Мысыритæ - Мисировы
Мысыккатæ - Мисиковы
Мырзабойтæ - Мурзабаевы
Мырзагонтæ - Мурзагановы
Мырхойтæ - Мирхоевы
Мысойтæ - Мсоевы
Мырзатæ - Мирзаевы
Мырзабегтæ - Мурзабеговы
Мыртазтæ - Муртазовы
Мырыкъатæ - Мирикаевы, Мриковы, Мурукаевы
Мытъылатæ - Митиловы
Мыхыхуатæ - Михихаевы
Мычелтæ – Мичеловы

Н
Надгеритæ - Надгериевы
Надиратæ - Надировы, Надирашвили
Назлуатæ - Назлуевы
Найфонтæ - Найфоновы
Налдыхъуатæ - Налдикоевы
Налойтæ – Налоевы
Налыхъатæ - Наликоевы
Нанитæ - Наниевы, Нанишвили, Наниташвили
Нарыкъатæ - Нарикаевы, Нарикашвили
Нартыхътæ - Нартикоевы, Нартикошвили
Насхъидатæ - Наскидаевы, Наскидашвили
Наурузтæ- Наурузовы, Наврузовы
Наууойтæ - Наоевы, Нагоевы
Нафитæ - Нафиевы, Напишвили
Нæзлуатæ - Назлуевы
Нæкуысатæ - Накусовы
Нигколтæ - Нигколовы
Нигкотæ - Нигкоевы
Ногъайтæ - Ногаевы
Нугзаратæ - Нугзараевы, Нугзаровы
Нузалтæ – Нузаловы

О
Огъуатæ / Огутæ - Огоевы, Огуевы
Отдатæ - Одтаевы
Озитæ - Озиевы, Ожиевы
Окруатæ - Окруаевы, Окруашвили
Олиатæ- Олиаевы
Олисатæ - Олисаевы, Олисовы
Оранисатæ - Оранисовы
Орсантæ - Орсановы
Ортабайтæ - Ортабаевы
Осиатæ - Осиаевы, Осиашвили, Оситашвили, Осиаури
Осмæнтæ - Османовы
Остъатæ - Остаевы, Осташвили
Охъазтæ - Оказовы
Охъриатæ - Окриевы, Окроевы
Отартæ - Отараевы, Отаровы, Отарашвили
Отитæ - Отиевы
Оттатæ - Оттаевы
ВТОРАЯ ЧАСТЬ

СЛОВАРЬ ОСЕТИНСКИХ ФАМИЛИЙ. Часть 1.


З.Д. Гаглойти "Осетинские фамилии и личные имена". Цхинвал "Южная Алания" 2007

при использовании материалов сайта, гиперссылка обязательна

Вернуться назад
Рейтинг@Mail.ru