æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
: 00mN1ck / 1 2011 / : --


--

1

01.
02. :
03. : ,
04.
05. () : FÆDG -- - Æ Æ
06. -- ÆÆ ÆÆ ݻ ÆÆ
07. -- Ш- -

09. Ш-
10. /һ
11. ,
12. Ш --
13. Ĩ

2

14. - -
15. : ,
16. , , Ż Ļ
17. /NAF/ -
18. ÆÆ /BÆSTÆ/ -

19. - ɻ -KASA-AR [> Æ]
21. ɻ - Æ < KASA-AR, - -ɻ - Æ < DZÆPAS
21. /PA/ /AS/ - Ш- --
22.
23. -- -- Æ- Æ - ɻ Æ
24. ƨ-- -- - -/
25. -/ - :
һ-һ

26. --Æһ--Æһ /-/
- MON --
28. - ۻ
29. -: - - - Æ-- -
30. Ш- - ̨
32. -- ɻ : -
32. Ш- 15
33. - : /- //, Æ - Ȼ, [B] -
39. -- :
39.
, , .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 
2022 (1)
2021 (2)
2021 (1)
2021 (1)
2021 (2)
2021 (1)
 

æ

æ

ææ

 
 
 
  20062022 iratta.com
@Mail.ru