æ æ , æ æ.
 
    ?
 
 
 
 
-
--
-
æææ
 
 
   
-
 
 
 
: 00mN1ck / 6 2008 / : æææ
æ, æ æææ æ, æ. æ æ æ ææ ææ æ, æ, æ æ ææ, æ æ ææ ææ æ æ, æ æ , ææ. ææ æ æ ææ æ ææ æ ææ . æ æ æ ææ ææ æ ææ æ æ-æ. Ææ ææææ ææ æ æ æ. æ æ ææ, ææ æ ææ æ, æ æ æ ææ, ææ,

æ æ, æ ææ ææ ææ æ, ææ æ æ æ ææ æ ææ æ æ , æ, , æ ææ. æ æ æ æ, æ æ æææ , ææ æ ææ æ, , . æ æ æææ , æ æ æææ ææ æ. æ æ æ æ æ æ ææ æ æ ææ æ , æ æ , æ (æ, ææ ææ æ).

æ æ æ ææ, ææ , æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ ææ æææ, æ, , æ æ ææ. ææ æ æ æ, ææ æææ æ ææ æ ææ, æ æ ææ æ ææ, æ æ æ æ ææ, ææ.

æ æ ææ ææ, ææ æ æ.

æ æ æ æ æ, ææ æ, ææ, æ ææ æææ æ, æ æ æ ææ, , ææ.

ææ æ æ æ, ææ æ ææ æ, ææ æ æ ææ ææ. æææ æ , æ æ ææ, ææ æ æææ . æ æ. æ æ æ , ææ æ æ. æ æ, ææ æ ææ ææ. ææ, ææ æ æææ ææ, ææ æ , æ ææ ææ æ æ. æ æ. æ æ æ ææ æ. æ æ æ ææ æ æ æ, æ æ æ, æ. æ æ ææ æ æ, æ, ææ æ æ æ ææ æ. æ æææ æ, ææ æ-æ ææ æ. Ææ æ æ æ, ææ æ æ- æ, . æ ææ æ ææ. ææ , æ æ æ æ æ æ æ, ææ ææ ææ æ , æ æ. æ æ , æ ææ, ææ, æ ææ æææ, æ æ ææ.

æ æ æ æ, æ, ææ æææ ææ ææ-æ æ.

Ææ æ æ æ. Æ æææ æ ææ : 1928 ææ æ, æ, 35 æ , æ 17 æ , æ-æææ æ æ, ææ æ æ. 16 æ, æ-ææ æ, ææ 8 æ, 2 æ æ æ. æææ ææ-æ , ææ æ , ææ æ ææ æ ææ . æ- æææ ææ æ, æ-æ æææ. Ææ- æ- æ ææ . Ææ ææ æ - æ, æ ææ ææ æ , ææ æ æ æ ææ.

æ æ , æ æ æ æ. æ æ ææ ææ ææ æ æ æ æ ææ ææ æ. ææ , ææ ææ æ æ , ææ. Æ , æ æ , ææ. æ æ - ææ æææ, æ ææ. Ææ æ ææ, æ ææ æ ææ , æ , ææ æ, æ æ ææ æ.

Ææ æ æ , æ æ ææ , æ ææ æ æ (180). æ ææ ææ æ ææ , ææ æ æ , ææ æ æ æ . ææ æ æ ææ: æ 35 æ æ, æ æ æ 26 æ ææ ( æ æ æ-ææ 15 ).

æ ææ æ æææ, æ ææ, ?

ææ æ æ æ. æ æ æææ ææ, ææ æ æ æ, æ ææ æ, ææ æ ææ æ . æ æ . æ , ææ æ æ ææ ææ. æ æ, æ æ æ , 56 ææ, ææ æ ææ . æ æ. æ æ æ æ, ææ æ, , ææ æ æ, ææ, æ æ æ, æ ææ æ æ æ. æ æ , æ æ æææ . æ æ æ æ æ, ææ æ ææ.

, , ææ æ-, æ æ ææ ææ æ . æ ææ æ, æ ææ ææ æ æ ææ æ æ æ ææ . æ ææ ææ æ æææ æ, æ æææ æ. æ ææ, , æ, ææ, ææ æ æ æ æ, ææ æ, ææ. æææ æ æ æ æ ææ ææ, æ æ æ æ, ææ. æ æ æ, æ , æ ææ æ ææ ææ. æ ææ æ , æ ææ æ æ æ. æ æ æ æ ææ æ, æ æ æ ææ æ æ . æææ æ æ æ, æ æ, æ, , æ ææ æ æ, ææ.

1928 ææ æ æ æ æ, æ æ ææ, æ ææ ææ æ (57) æ, ææ ææ æ ææ æ ææ æ, ææ . æ æ , (æ) ææ æ æææ æ, æææ ææ ææ æ.

æ æ, æ, æ æ æææ. æ æ æ . æ ææ æ æ æ. , ææ æ æ, ææ æ æ ææ æ, ææ. æ æææ æ . Æ æææ , æ, æ æ æ æ æ , ææ. æ æ , æ ææ ææ , æ, æ æ æ , ææ. ææ, æ ææ æ æ æ ææ. æ æ æ æ æ æ, æ æ .

æ ææ æ æ ææ ææ ææ ææ, ææ æ ææ æ æ. æ æ, ææ æ , æ . æ æ æ ææ, æ æ ææ æ æ, æ æ æ , æ ææ æ, ææ, ææ æ æ æ æ, æ-æ ææ æ, ææ ææ æ. æ æ ææ ææ æ æ-ææ æ (140) æ. æ æ æ ææ æ ææ æææ æ æ.

" ", "", 1991.
,
, , .
 

: ÆÆ æ. . ...

 


 
 
2022 (1)
2021 (2)
2021 (1)
2021 (1)
2021 (2)
2021 (1)
 

æ

æ

ææ

 
 
 
  20062022 iratta.com
@Mail.ru